Ochrana osobných údajov

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

• Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť:
Obchodné meno: MKB WERKE plus, s. r. o.
So sídlom: Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36 667 498
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu: Žilina, Vložka číslo: 17936/L
(ďalej len "Prevádzkovateľ")

• Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
email: obchod@mkb.sk
tel. číslo: +421 911 999 084Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov:

Požičovňa náradia
AEG

0911 999 084